EcoScoala

PROGRAMUL MONDIAL ECO-ŞCOALA

 Scurt istoric:

–          Înscriere în programul Eco-Şcoala: 2009

–          Evaluare: 30 mai 2012

–          Premierea cu Steagul Verde: octombrie 2012

–          Reînscriere în program: decembrie 2012

OBIECTIVELE PROGRAMULUI PENTRU ŞCOALĂ

 • Promovarea valorilor europene legate de educaţia ecologică, condiţie obligatorie pentru ţările membre ale Uniunii Europene;
 • Stabilirea de parteneriate cu comunitatea locală, cu alte unităţi şcolare şi organizaţii de tineret din municipiu, judeţ, ţară;
 • Implicarea elevilor în identificarea şi analiza problemelor de mediu;
 • Dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi competenţe care să permită găsirea unor modalităţi de soluţionare a problemelor de mediu;
 • Implicarea tinerilor în acţiuni de ecologizare organizate de alte organizaţii, instituţii la nivelul judeţului;
 • Crearea unui mediu adecvat procesului instructiv – educativ atât în în spaţiul şcolii cât şi în afara acestuia;
 • Promovarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător prin intermediul tinerilor, valorificând principiul pedagogic „educaţia copil-părinte” în scopul schimbării mentalităţii cetăţenilor municipiului;
 • Dezvoltarea simţului estetic privind mediul natural;
 • Identificarea soluţiilor pentru utilizarea raţională a resurselor energetice cu scopul protecţiei mediului înconjurător;
 • Înţelegerea necesităţii apelării la soluţii, comportamente şi metode de lucru ce permit utilizarea unei cantităţi mai mici de energie electrică;
 • Promovarea deprinderile unei alimentaţii sănătoase;
 • Dezvoltarea deprinderilor de bază necesare pentru a deveni cetăţeni responsabili;
 • Formarea deprinderilor de lucru în echipă a celor implicaţi în proiect şi dezvoltarea spiritului de voluntariat.

SCOPURILE PROGRAMULUI ECO-ŞCOALA

 • Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor verzi din perimetrul şcolii şi înfrumuseţarea claselor, a şcolii prin implicarea elevilor, profesorilor şi comunităţii locale în vederea conştientizării importanţei educaţiei ecologice şi a simţului estetic, valori obligatorii pentru un adevărat cetăţean european.
 • Identificarea unor metode de eficientizare a consumului energetic în şcoală, cunoaşterea metodelor alternative de energie şi formarea unor atitudini responsabile faţă de natură.
 • Conştientizarea în rândul elevilor a importanţei unei alimentaţii sănătoase, bazată pe consumarea preferenţială a produselor naturale şi a consecinţelor negative în cazul folosirii produselor de tip fast – food.
 • Conştientizarea în rândul elevilor a importanţei protejării speciilor naturale şi

contribuţia la creşterea biodiversităţii prin plantarea unor specii diferite de flori, arbuşti, pomi fructiferi.

 • Conştientizarea în rândul elevilor a importanţei colectării selective a deşeurilor

ECO-COD

A.T.L.-list cu inimă verde: IMPLICĂ-TE!

ACTIVITĂŢI ECOSCOALA 2012-2013

EVENIMENTE ECOLOGICE ANUALE

PARTENERI:

ISJ Botosani http://www.isjbotosani.ro/

CCDG  http://www.ccdg.ro/

APM Botosani  http://apmbt.anpm.ro/

RoREC  http://www.rorec.ro/

Urban Serv  http://www.urbanserv.ro/

 

 

COORDONATOR  PROGRAM ECO – ŞCOALA

Prof. TEODORA ESTERA URSULICĂ

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s